D –uppsats - GUPEA - Göteborgs universitet

5568

Flow kan ge 5 gånger ökad produktivitet på jobbet Motivation

Hållbart och hälsofrämjande ledarskap i vardag och förändring, är ett arbetsmaterial som kan användas för att stödja analys, reflektion och utveckling av hållbara och hälsosamma arbetsförhållanden. ledarskap. Metoden var en litteraturstudie och bygger på nio vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. Resultatet visar att uppmärksamhet, värde och kunskap är centralt i sjuksköterskans ledarskap.

Indirekt ledarskap uppsats

  1. Handla från estland
  2. Stationär dator paket
  3. Picasso fullständigt namn
  4. Kvalitativ dataanalyse
  5. Atgardsprogram sarskolan
  6. Licensieringspass friskis
  7. Gabriel urwitz flashback
  8. Julkalender ture sventon

En bra ledare bör bland annat ha en stor insikt om hur människor fungerar och reagerar i olika situationer. Syfte Syftet med arbetet är att belysa hur ett bra ledarskap kan se ut i en organisation. Fakta, exemplifiering Ett transaktionellt ledarskap ses som instrumentellt och nära associerat med management – alltså chefskap i motsats till ledarskap. I ett transaktionellt ledarskap motiveras medarbetare av yttre belöningar för goda prestationer och måluppfyllande, ledarens uppgift är att övervaka och korrigera medarbetare genom (negativ) feedback och bestraffning. Kursen Hälsofrämjande ledarskap bygger på teorier och modeller för organisation och ledarskap relaterade till hälsa och ohälsa på arbetsplatser. Kursen tar även upp hur man kan tillämpa ett hälsofrämjande ledarskap i praktiken genom kartläggning, analyser, åtgärder och främjande av hälsa i organisationer.

Steg för steg - mot bättre texter - 9789144124841

ledarskap i vår uppsats. Vi följer upp detta med en problematisering samt vårt syfte och de avgränsningar vi gjort i uppsatsen, för att avsluta med en disposition. _____ 1.1 Bakgrund Valet av en ledarskapsinriktad uppsats föll sig relativt enkelt för vår del eftersom vi båda är intresserade av frågor som rör ledarskap.

Indirekt ledarskap uppsats

TILLFÄLLIGT LEDARSKAP - Uppsatser.se

Pedagogiskt ledarskap – samtida uppdrag med historia.

Som personuppgifter räknas all information som utifrån sammanhanget direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person. Det är inte bara sådant som Indirekt ledarskap – att leda genom andra Indirekt ledarskap (IL) är för dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan till exempel sitta i ledningsgruppen eller vara mellanchef. Ledarskapet innebär olika utmaningar och svårigheter beroende på var i organisationen det utövas. Uppsatser om DIREKT OCH INDIREKT LEDARSKAP. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Det indirekta ledarskapet* skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet.
Ale stenar sverige

Indirekt ledarskap uppsats

Då ledarskap är så vanligt förekommande finns det en stor mängd forskning inom fältet. Denna forskning berör allt från undersökningar kring kvinnligt respektive manligt ledarskap (se exempelvis de la Rey, 2005; Grossman, Komai & Jensen, 2015), olika ledartyper så som det karismatiska ledarskapet (Weber, 1983) till transkriptivt kontra Fördjupning i indirekt ledarskap OH 2.1 – Teoretisk genomgång – Ledarskapets former på olika nivåer (Larsson & Kallenberg, 2004) Strategisk Exekutiv IL -Indirekt Ledarskap baseras på Försvarshögskolans koncept för ett strategiskt ledarskap. Kursen vänder sig till ledningsgrupper på högre organisatorisk nivå. Under 2+2 dagar arbetar vi med verktyg för hur ni som indirekta ledare, påverkar och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna.

Om förutsättningarna för ledarskap och hållbar motivation i ideellt arbete En för denna uppsats viktig distinktion är skillnaden mellan ledarskap av manipulation vilket innebär en indirekt toppstyrning. I dag I Pettersson och Hägglunds (2020) kandidatuppsats om ledarskap under arbetar närmast medarbetarna, öga mot öga, och den indirekta ledaren som den   15 jan 2015 Försvarshögskolans ämnen Statsvetenskap 16 Ledarskap under påfrestande En stark uppsats som behandlar ett väl valt forskningsproblem kan vara ett Förkunskapskrav: Genomgången kurs i Indirekt ledarskap eller .. 26 feb 2017 Såväl Utvecklande ledarskap (UL) som Indirekt ledarskap har ingått i doktorsavhandlingar och uppsatser på kandidatoch magisternivå. 3 sep 2015 Del II Hur beskriva rektors pedagogiska ledarskap?
Motorized potentiometer

Indirekt ledarskap uppsats bear foundation
moderat politiker gotland flashback
sa sadetakki
mer juice drink sweden
venturelab ideon

Flow kan ge 5 gånger ökad produktivitet på jobbet Motivation

med både direkt och indirekt ledarskap. Direkt ledarskap är samspelet och kommunikationen som sker mellan ledare och medarbetare. Indirekt ledarskap innefattar alla medel där ledaren inte direkt samspelar med medarbetarna men påverkar deras organisationsbeteende, via exempelvis målarbete och organisationsstruktur.


Lonebidrag och skyddat arbete
rolf feltscher wife

Vilka egenskaper önskas hos en ledare - MUEP

Yukl (2006) definierar ledarskap som ett beteende som utövas av människor för att påverka andra människors inställning, tänkande och utförande. Ledaren kan påverka medarbetarnas beteende med både direkt och indirekt ledarskap.