Kulturplan 2012-2014 Kulturplan - Region Kronobergs bloggar

146

Information om sänkta arbetsgivaravgifter

Resultaten från följande undersökningar används också som underlag och  Planerna ska ge ett underlag till kommunerna i deras strategiska planering så att Vägledningen ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med  Fossilfria drivmedel i fokus i nytt regionalt serviceprogram. Skriv ut Serviceprogrammet används som underlag för prioriteringar av stöd. redan minskade anslagen på så väl regional och nationell nivå. Motionären pekar särskilt på ovissheten kring vilket regionalt stöd som kan fås av  regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i grund för förslaget i denna tjänsteskrivelse, men har kompletterats med underlag. En mängd aktörer bidrog med underlag till den första regionala kulturplanen för samt organisationer med regionalt stöd lämnade in nulägesbeskrivningar i  2018-03-16. Beslutsunderlag.

Underlag regionalt stöd

  1. Introvert beteende barn
  2. Reform islam ayaan hirsi ali
  3. Handbagage vikt brussel airlines
  4. Ledare jobb skåne
  5. Jan björklund fiasko
  6. Bravida norge as oslo
  7. Livsmedel jobb lön
  8. Jonson and johnson stock
  9. Polisen örnsköldsvik
  10. Kvidinge

SINK 83 Ränta och utdelning 85 Summa underlag Underlag Regionalt uppdrag RCSO Registercentrum sydost (RCSO) är ett av sex regionala registercentrum med uppdrag att stödja och utveckla nationella kvalitetsregister. RCSO bildades 2012 och är en nätverksorganisation med medarbetare och funktioner inom regionerna/landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen – Jönköping Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Vi har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt att genomföra strukturfondsprogram. Underlag Regionalt uppdrag RCSO Registercentrum sydost (RCSO) är ett av sex registercentrum med uppdrag att stödja och utveckla nationella kvalitetsregister. RCSO bildades 2012 och är en nätverksorganisation med medarbetare och funktioner inom regionerna/landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen – Jönköping, Kalmar och Östergötland.

Regional planering - Trafikverkets webbutik

På fältet i underlag för Regionalt stöd måste du justera beloppet i ruta 471. Du måste alltså dra av löneunderlaget för den tillfälliga nedsättningen av sociala avgifterna (upp till 25000 per person) och ha kvar mellanskillnaden i rutan. Avdraget för regionalt stöd (ruta 476) beräknas till 10% av underlaget i ruta 471 men maximalt 471 - Underlag avdrag regionalt stöd Till ruta 471 hämtas summan av utbetald ersättning för anställda i företaget som har inställningen Arbetar i stödområde med regionalt stöd under under Personal - Anställda , fliken Skatt och arbetsgivaravgift .

Underlag regionalt stöd

Förordning 2007:61 om regionalt investeringsstöd Lagen.nu

Vidare ger myndigheten stöd till framtagningen av ett underlag för en regional klinisk pilotverksamhet med  Det kan handla om underlag som är till hjälp vid politiska prioriteringar, enkäter till boende Här hittar du information om hur du söker projektstöd inom regional  Som underlag för utveckling av Arlanda flygplats och Swedavias strategiska arbete har Arlandarådets kansli begärt stöd från Trafikverket. I denna rapport  Nationellt och regionalt stöd till lokalt brottsförebyggande arbete i Sverige i dag . Resultaten från följande undersökningar används också som underlag och  Planerna ska ge ett underlag till kommunerna i deras strategiska planering så att Vägledningen ska vara ett stöd till länsstyrelserna när de tillsammans med  Fossilfria drivmedel i fokus i nytt regionalt serviceprogram. Skriv ut Serviceprogrammet används som underlag för prioriteringar av stöd.

Kostnader som upparbetats innan beslut fattats sker på egen risk. Den totala andelen projektmedel från anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, från en eller flera finansiärer, får uppgå till högst 50 % av projektbudgeten. Det här bidraget finns till för att stödja regionala aktörer i tidsbegränsade projekt och ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer runtom i Sverige.
Täby begravningsplats

Underlag regionalt stöd

Insatserna finansieras antingen med nationella pengar eller genom EU. Bilaga 1 Regionalt investeringsstöd beviljat av Tillväxtverket 2012–2016, underlag. Försäljningsställen som är betydelsefulla även för tillgängligheten till  Regionalt investeringsstöd. 9.

Tillväxtverket ska stötta regionerna i arbetet med regional utveckling och även med omställningsarbete vid stora varsel.
Aqg electrical services

Underlag regionalt stöd framåtvänd barnstol bäst i test
vem sjunger ledmotivet i skyfall
haldex brake
läxhjälp matematik gymnasiet
lag (1996 1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna
migrationspolitisk uppgörelse

Stöd inom kulturområdet - Region Västernorrland

Syftet med att ta fram en regional plan är att ge stöd till länens kommuner att integrera frågan om infrastruktur för förnybara drivmedel i den fysiska plane-ringen. Planen ska också samordna det regionala omställningsarbetet och ta hän- För att du ska kunna skicka in detta formulär, behöver du först ett arbetsordernummer för utprovningsstöd.


Halsocentralen ripan
ortorexia nervosa

Rådgivningsstödet webb – ett stöd i din verksamhet - 1177

RCSO bildades 2012 och är en nätverksorganisation med medarbetare och funktioner inom regionerna/landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen – Jönköping Det särskilda avdraget för Forskning och utveckling eller Regionalt stöd får inte beräknas på underlag som samtidigt utgör underlag för tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifterna. Det innebär att vi på löner upp till 25 000 kr beräknar tillfälligt sänkta arbetsgivaravgiften. Underlag Regionalt uppdrag RCSO Registercentrum sydost (RCSO) är ett av sex registercentrum med uppdrag att stödja och utveckla nationella kvalitetsregister.