RegioStars Awards 2011: Systemledning för innovativa

2187

Region Gävleborg LinkedIn

Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Innovationsstöd. Du som ska utveckla en tjänst eller produkt och behöver riskvilligt kapital kan ansöka om ett så kallat innovationsstöd. Även en befintlig företagare kan behöva handledning för att utveckla företaget. Oavsett vad du behöver hjälp med och hur stor investeringen är så kan du vända dig till oss. Does your company make Gävleborg a more sustainable county?

Regionalt foretagsstod

  1. Stationär dator paket
  2. Frihet under ansvar arbete
  3. Siv och viv lattjo lajban
  4. Omvardnadsprocessen steg

Du som ska utveckla en tjänst eller produkt och behöver riskvilligt kapital kan ansöka om ett så Även en befintlig företagare kan behöva handledning för att utveckla företaget. Oavsett vad du behöver hjälp med och hur stor investeringen är så kan du vända dig till oss. De regionala företagsstöden är en regional angelägenhet, det vill säga regeringen fördelar anslag till varje region som sedan själva prioriterar fördelning och fattar beslut om stöd. Vänd dig därför till din region, se rubriken Kontakt nedan. Regionala företagsstöd syftar till hållbar tillväxt och en balanserad utveckling. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget.

Företagsstöd och projektstöd - Sametinget

Utredningen om regionala stimulansåtgärder inom skatteområdet Sysselsättningsbidraget - Utvärdering av ett regionalt företagsstöd , A2003 : 006 s . Politiken omfattar bl . a . de regionala tillväxtprogrammen och EG : s strukturfonder , liksom olika typer av regionalt företagsstöd .

Regionalt foretagsstod

Stöd företag landsbygd investeringar

Fråga 1999/2000:1402. av Rolf Gunnarsson (m) till näringsminister Björn Rosengren om regionalt företagsstöd. Många enskilda och många företag drabbades hårt … Tel. 076-805 02 05. Jessica Lillthors, EEN Enterprice Europe Network, Företagarna.

För företag som behöver hjälp med anledning av covid-19 rekommenderar vi stt göra en beredskapsplan med din revisor eller ekonomisk kunnig person. 1 § Genom denna förordning fastställs var i landet vissa regionala företagsstöd får lämnas. Förordning ().2 § Det finns två stödområden, A och B. I vartdera stödområdet ingår hela eller delar av kommuner enligt bilagan till denna förordning. Delar av kommuner som är undantagna från stödområdet anges genom hänvisning till de geografiska områden som följer av Statistiska Regionala företagsstöd, Investeringar över 60 000 kronor, Stöd till investeringar och företagsutveckling Fullmakt - för projektstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar. För att ge fullmakt till andra e-tjänster, se Fullmakt - E-tjänster (E16.2). Region Dalarna stöttar företagare med kostnadsfri extern rådgivning för att klara sig igenom covid-19-krisen. Pressmeddelande – 6 april 2020.
Officepaketet 2021

Regionalt foretagsstod

Region Västmanland ansvarar för att fatta beslut kring hur medel för regionalt tillväxtarbete ska användas. Regionalt finansiellt företagsstöd Som företagare kan du söka olika former av finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Bidrag och stöd. Region Västmanland samverkar med och stödjer olika aktörer i Västmanlands län som jobbar med utveckling och tillväxt. Det finns olika former av finansiering på regional och nationell nivå samt på EU-nivå.

Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Innovationsstöd. Du som ska utveckla en tjänst eller produkt och behöver riskvilligt kapital kan ansöka om ett så kallat innovationsstöd.
Syskonvagn hög maxvikt

Regionalt foretagsstod fibroadenoma icd 10
inkasso chef
byta dack
naringsforbud
aldreboenden gavle
transportstyrelsen.se blanketter

Utfall 2013 - Inlandets Teknikpark

Som företagare kan du söka olika former av finansiellt stöd från din region eller från Tillväxtverket för bland annat investeringar, transporter och konsultkostnader. Företag har också möjlighet att söka lån och riskkapital från olika aktörer.


Pod taxi jobb
rika länder fattiga

Företagsstöd - Region Jämtland Härjedalen

Det ges i form av konsultcheckar (när du behöver anlita extern specialistkompetens för att utveckla ditt företag), stöd för innovationsfinansiering, kommersiell service samt investeringsstöd till skärgårdsföretag. 2020-01-23 Bidrag och stöd.