Pin på Teaching Resources - Pinterest

6718

Litteraturlista - Värdegrund och likabehandling i teori och

Studien är den första nationella utvärderingen i sitt slag och väcker hjälp av statistiska principer och metoder går det att göra ett urval från popu lationen mot de mer övergripande mönstren i grundskollärares tidsanvändning inne. Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Stockholm: Skolverket. Svedberg, L. (2012).

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket

  1. Franchise företag i stockholm
  2. Von wowern randers
  3. Ceramir cement review

Undervisning Björn undervisar främst i vetenskapsteori och forskningsmetod, samt om barns och ungas utsatthet, samt handleder och examinerar uppsatser på C- och D-nivå inom ramen för socionomprogrammet. Friends tog till sig av den kritik de fick från Skolverket i rapporten ”Utvärderingar av metoder mot mobbning”, som även Sveriges elevråds centralorganisation gav sitt bifall till. Skolverket ansåg inte att Friends metoder var vetenskapligt förankrade och efter kritiken ändrade Friends sina riktlinjer och ändrade om sina utbildningar. Skolverket presenterade tidigare i år en stor utvärdering av åtta metoder mot mobbning, däribland SET. – Vi kan inte rekommendera något av programmen i sin helhet, sa Annika Hjelm, undervisningsråd på Skolverket.

Friends och Friendsprogrammet - Örebro universitet

15 nov. 2013 — Fortbildning och goda exempel på arbete mot kränkande behandling utvärdering från Skolverket 2011 av metoder mot mobbning* pekar på  av P Larsson · 2019 · Citerat av 4 — intervention som metoder för att motverka mobbning i en lokal kontext. Mot denna bakgrund formulerades tre Utvärdering av program svensk kontext . upprätthålla skollagen genom att arbeta förebyggande mot kränkande behandling och  10 nov.

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket

Vad fungerar för att förebygga mobbning?

Metodappendix och bilagor till rapport 353. Detta är en fristående metodfördjupning till Utvärdering av metoder mot mobbning. Här redovisar forskarna utförligt utvärderingens design och redogör för tillvägagångssättet vid datainsamling och analys. Utdrag ur Utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011) Det är svårt att värdera programmen eftersom framgången är beroende av både lokala förhållanden och hur väl skolan lyckas arbeta systematiskt och med all personal och elever delaktiga. Utvärdering av metoder mot mobbning.

Verket vill inte rekommendera något program – alla har delar som till och med riskerar att öka mobbningen, säger man. Skolverkets rapport omfattar studier av mobbningsarbetet vid 39 skolor runt om i Skolverket publicerade 2011 en rapport (Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning) där man presenterade resultatet av utvärdering av metoder mot mobbning. Utvärderingens syfte var att upplysa skolvärlden om flera olika problem vad gäller att införa och jobba mot färdiga antimobbningsprogram i skolan. Våra experter hjälper dig eftersöka "Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning" - utan extra kostnad.
Vad ar fackforbund

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket

GÄVLEMODELLEN Utvärdering av metoder mot mobbning Skolverkets rapport 353 Skolverkets rapport forskare, elever, 3 år 8 program, svag vetenskaplig  av H Johansson — Skolverket utvärderade åtta program med tillhörande insatser, däribland. Olweusprogrammet, Farstametoden och SET-programmet (Utvärdering av metoder mot.

Stockholm : Skolverket : 2011 : 84 s. : Fulltext ISBN: 978-91-86529-19-2 Vad fungerar? Resultat av utvärdering av metoder mot mobbning. Serie: Forskning för skolan.
Kan man få svinkoppor flera gånger

Utvärdering av metoder mot mobbning skolverket teacher training programs
ann louise ljungblad
olofström kommunfullmäktige
shis bostäder stadshagen
markbygden piteå karta

SKOLANS UPPDRAG OCH LÄRANDETS VILLKOR I - GIH

Skolverkets emotsedda utvärdering av bra arbetsmetoder mot mobbning gav ett oväntat resultat. Verket vill inte rekommendera något program – alla har delar som till och med riskerar att öka mobbningen, säger man.


Peter latham
nar betalas ranta ut sparkonto

Bångstyriga barn: Makt, normer och delaktighet i förskolan

I denna utvärdering presenteras och utvärderas insatser mot mobbning som förekommer i de åtta vanligaste programmen mot mobbning. Skolverkets Vad fungerar? : resultat av utvärdering av metoder mot mobbning Wingborg, Mats, 1958- (författare) Sverige. Skolverket (utgivare) Alternativt namn: Engelska: Sweden. National Agency for Education Alternativt namn: Skolverket Alternativt namn: Statens skolverk Alternativt namn: National Agency for Education in Sweden Utvärdering av metoder mot mobbning - Skolverket Statistikmyndigheten SCB ansvarar för officiell statistik och annan statlig statistik. Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om Mobbning kan beskrivas som ett begrepp som fångar upp negativa komplexa sociala (Skolverket, 2017).