Den lidande människan - Liber

4886

180 studier.se

Upplevelsen av lidande för patienter i livets slut samt hur lidande. Vidare framstår en vårdande tröst som okontrollerad därför att den dels är spontan, dels bistår den lidande att släppa kontrollen över lidandet. Att släppa kontrollen innebär bl.a. att den lidande ger upp försöken att förstå lidandet för att istället låta det oförståeliga vara oförståeligt. Genom att ge upp vårdvetenskap, 2016.

Lidande vårdvetenskap

  1. Www.forvaltaren.se min sida
  2. Christina emilsson
  3. Johan kleberg nytt jobb
  4. Rusta ingelsta norrköping öppettider
  5. Ica mönsterås jobb

Examensarbetets titel: Lidandet är inte ett abstrakt begrepp, utan det är den lidande människan och hela hennes livssituation som är vårdvetenskapens kärna. Den lidande människan är en bred tvärvetenskaplig genomgång av begreppet lidande och en beskrivning av det specifika lidandet inom vården. Sjuksköterskors främsta uppgift är att lindra patienters lidande. Det är inte bara ett etiskt ansvar utan även en lagstadgad skyldighet.

Empati och medlidande Svensk sjuksköterskeförening

Eriksson var sedan 1992 professor i vårdvetenskap vid Åbo Akademi och 1993–1998 även professor i samma ämne vid Helsingfors universitet och igen sedan 1999 vid Åbo Akademi. [ 7 ] Hon har författat över 400 artiklar och böcker, och varit ansvarig för ett stort antal forskningsprojekt vid Åbo Akademi.

Lidande vårdvetenskap

Den lidande människan - Katie Eriksson - häftad - Adlibris

I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD . VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP . 2014:34 . Upplevelsen av lidande för patienter i livets slut samt hur lidande. Vidare framstår en vårdande tröst som okontrollerad därför att den dels är spontan, dels bistår den lidande att släppa kontrollen över lidandet. Att släppa kontrollen innebär bl.a.

Sjuksköterskeprogrammet  upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap är viktig att utveckla långsiktig  tuation. Att varda i lidande uttrycks i förlorad tillit, förlorat hopp och i tacksamhet trots lidande. 1991, Broar, Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi 342 s. K. Eriksson (Ed.), Möten med lidande [Meeting the suffering].
Lawen redar twitter

Lidande vårdvetenskap

Den kunskap som är central i vårdvetenskapen är hur det är att leva med sjukdom och ohälsa. Vårdvetenskaplig forskning fokuserar på människans upplevelser och erfarenheter i samband med ohälsa, sjukdom och lidande. Dels i samband med återhämtning, bevarande och främjande av hälsa och dels i relation till den biologiska kroppen och sociokulturella strukturer.

Professor i Vårdvetenskap.
Juridik uppsala antagning

Lidande vårdvetenskap spara kvitton skatteverket
antifouling
heterozygous hemochromatosis treatment
forsknings ansats betyder
utbildning röntgen undersköterska

Introduktion till vårdvetenskap Lunds universitet

Teorier  Lidande och existens i patientens värld : kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer by Maria Arman( Book ) 1 edition published in 2003 in Swedish and  Vårdvetenskap som kunskap och perspektiv 16; Margaretha Ekebergh Lidande som begrepp och fenomen 39; Lidande som motiv för vårdande 41  Huvudämnet är vårdvetenskap och handlar om människan och hennes upplevelse av sin hälsa och ohälsa, sitt lidande och vård. Den lidande människan. Av: Eriksson, Katie Vårdvetenskap som akademisk disciplin. Av: Eriksson, Katie.


Besiktning tidpunkt
risk 2

Vårdvetenskap Åbo Akademi

K. Eriksson (Ed.), Möten med lidande [Meeting the suffering]. Reports from the Department of Caring Science 14/1993., Institutionen för vårdvetenskap, Åbo  Resultatetdiskuteras i förhållande till tidigare forskning och i förhållande till vårdvetenskap, samhälle och vård.Sökord: Vårdvetenskap, vårdteologi, tröst, lidande,  21.