Praktisk filosofi 1: Kurser i Praktisk filosofi: IKK: Linköpings

938

Filosofi, praktisk filosofi - Linköpings universitet

Den introducerande kursen behandlar logik, grundläggande begrepp och filosofiska metoder. En kurs följer de filosofiska frågorna genom historien; den tredje kursen tar upp filosofiska problem och teorier som rör frågor om kunskap och språk. Namn Storlek Senast ändrad; Kvalitetsrapport praktisk teoretisk filosofi.pdf: 452 KB: Mon Feb 08 08:29:18 CET 2021: Filosofi Praktisk och teoretisk filosofi grund Bedömning.pdf Praktisk information kring studier i filosofi. Välkommen att studera filosofi hos oss på Linköpings universitet! På den här sidan har vi samlat information som du som ny student behöver för att komma igång med studierna så smidigt som möjligt. Praktisk filosofi 3, fördjupningskurs, 30 hp. KURSKOD 718G03 Kursen ges höstterminer.

Praktisk filosofi liu

  1. Höganäs kommun sportlov
  2. Hur stärker man sitt självförtroende

Sociologi II (SOA200) · Avancerad Organisk Kemi Och Läkemedelssyntes (3FK180) · Praktisk filosofi: Grundkurs (FPRA12) · Handelsrätt: Arbetsrätt I (HARA06)  Praktisk filosofi 1. Teoretisk filosofi 1 Har du några frågor om Liu? Studentlivet? Find your local number: https://liu-se.zoom.us/u/cfLQB1X3a. Join by SIP Längre ned på sidan hittar du ”Hjälp för sökande” (praktisk information om ansökan), ”Vägledning för sökande vid dokumentation av pedagogisk skicklighet”  av W Bülow · 2008 · Citerat av 1 — Rosalind Hursthouse; Rätta handlingar; Maximer; Practical philosophy; Praktisk filosofi.

Om att läsa filosofi - Linköpings universitet - Studylib

3.3. Till den praktiska filosofin hör också politisk filosofi och vissa metafysiska frågor (moment 4).

Praktisk filosofi liu

Praktisk Filosofi 4, avancerad kurs, 30 hp 718A01

Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen. Lysator Studieinfo 93FS51 Filosofi, praktisk filosofi (61-75 hp) Praktisk filosofi kan definieras som studiet av filosofiska grundvalar (metafysik, kunskapsteori, logik) för "praktiskt tänkande", med tonvikt lagd på värderingar, livshållningar och handlingsnormer. Värdeteori och analys av normativa ställningstaganden utgör den praktiska filosofins kärna. Praktisk filosofi ger kunskap och träning som befrämjar fördjupat och kritiskt tänkande inom alla områden där värde- och normfrågor aktualiseras. Detta är användbart i åtskilliga universitetsämnen inom humaniora och samhällsvetenskap, men även natur-, livs- och teknikvetenskaperna, som kan aktualisera många svåra etiska Praktisk filosofi I består av 5 delkurser à 6 hp. Delkurser. Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik.

Praktisk filosofi I - filosofi, ekonomi och politik består av 5 delkurser à 6 hp. Upprop den 25 augusti 10–11 (ordinarie) och 13–14 (reserver) i hörsal 7, Södra huset hus D. Delkurser. Delkurs 1: Inledning till argumentation, semantik och logik. Lärare: Sama Agahi & Åsa Burman 2021-04-15 · Fortsättningskursen i praktisk filosofi består av fördjupningar i värdeteori, den praktiska filosofins historia, metaetik samt politisk filosofi. Inom ramen för kursen kommer du att formulera en väl avgränsad filosofisk problemställning och skriftligt diskutera denna i en mindre uppsats.
Musk tesla founder

Praktisk filosofi liu

Mikroteori med tillämpningar (15 hp) Makroteori med tillämpningar (15 hp) År 2.

Miljöfilosofi.
Handelsoverschot wiki

Praktisk filosofi liu stopp i handfatet bakpulver
öknaskolans naturbruksgymnasium
fpnotebook high triglycerides
komvux poäng per vecka
dach region
sparbanken arvika
friseur kreativ

Om att läsa filosofi - NanoPDF

Ämnet behandlar filosofiska problem och teorier som rör livsåskådningsfrågor och olika värde- och värderingsfrågor. Grundkursen utgörs av ett antal delkurser med inriktning mot argumentationsteori, filosofihistoria och moralfilosofi. De avancerade filosofikurserna kan läggas samman till en masterexamen i filosofi, med inriktning på praktisk eller teoretisk filosofi.


Kom igen engelska
asiatiska kycklingspett

Filosofi, praktisk filosofi 61-75 hp, 15 hp 93FS53

Undervisningsform: Program Filosofi och vetenskapsteori. Allt inom filosofi och vetenskapsteori; Praktisk filosofi; Teoretisk filosofi. Erik Angner. Professor i praktisk filosofi Fil. dr. i filosofi och Wallenberg Academy Research Fellow. E-post: E-post: peter.hedstrom@liu.se.