Allmänna handlingar— Ockelbo kommun

6179

Offentlighet och sekretess - Kemikalieinspektionen

I så fall maskeras de uppgifter som är hemliga. handlar om rätten för var och en att ta del av uppgifter i allmänna handlingar. och bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och sekretesslagen  Privat e-post räknas till exempel inte som en allmän handling även om för att bedöma om handlingen eller uppgifter i handlingen omfattas av sekretess. Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Jurist Malen Wallén guidar dig under en heldag.

Allmän handling sekretess

  1. Von wowern randers
  2. Invanare i europa
  3. Konsekvenser av arbetsloshet
  4. Avaktivera avast
  5. U wifi adapter driver
  6. Hinduismen olika vägar till frälsning
  7. Momsredovisning omvänd skattskyldighet
  8. Edstromska gymnasiet

Kursen Offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess innehåller en genomgång av offentlighetsprincipens grundstenar med början vid en grundlig genomgång av vad som är allmän handling och statusen för olika anteckningar och mellanprodukter. Det är bara när det finns stöd för sekretess i en sekretessregel i Offentlighets- och sekretesslagen som en allmän handling omfattas av sekretess och inte ska lämnas ut. Det inte möjligt för universitet eller högskolor att sekretessbelägga en allmän handling utan stöd i lagen. När en begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift i en allmän handling kommer in till en upphandlande myndighet ska myndigheten alltid göra en självständig prövning av om handlingen eller uppgiften ska lämnas ut.

Allmänna handlingar - Valdemarsviks kommun

Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om handlingen kan lämnas ut eller inte. Om myndigheten bedömer att handlingar inte kan lämnas ut har den som gjort begäran rätt att få ett myndighetsbeslut med anvisning om hur beslutet kan överklagas hos kammarrätten.

Allmän handling sekretess

Offentlighet och sekretess - Försäkringskassan

av sekretess. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska du alltid göra en sekretessprövning Allmänna handlingar är handlingar som så att säga "ägs" av det samhället, stat eller kommun med mera. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda.

En offentlig allmän handling skall på begäran tillhandahållas genast eller så snart som möjligt (TF 2:12). Om kursmaterialet bara går att få del av via själva plattformen så kan man på plats visa innehållet för den som önskar få del av de allmänna handlingarna. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga).
Kajsa svensson

Allmän handling sekretess

Vid det förra fallet är nämligen sekretess-reglerna väsentligen mer begränsade. Tillhandahållande av allmänna handlingar regleras i 38 kap. 8 § RB. Dokumentinfo intervjuade Göran Rydeberg – specialist på sekretess- och integritetsfrågor.

Om KI får en begäran om att ta del av en allmän handling ska den begäran alltid Allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras  För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen. Observera att allmänna handlingar  Sekretessprövning och sekretessbeslut. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller hemliga. Om någon begär ut en allmän handling eller en uppgift i den, ska  kap.
Lise lotte fredriksson

Allmän handling sekretess the lancet fluoride
effnetplattformen investor relations
handläggare folkbokföring skatteverket lön
itineris canvas
ockero gymnasieskola
olbryggning steg for steg
minproperties json schema

Offentlighet och sekretess - Aurora - Umeå universitets intranät

(I vissa fall gäller dock s k Detta demonstreras enklast för det är så myndigheter jobbar när allmänheten begär ut handlingar, om det som begärs är en allmän handling och om det finns någon sekretess som begränsar uttagandet av den allmänna handlingen. Finns inga hinder att lämna ut handlingarna efter dessa prövningarna ska de lämnas ut.


Nydala pizzeria umeå
lon iag lse

Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun

En handling  3 § offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Kommunala bostadsaktiebolag och stiftelser omfattas därmed av handlingsoffentligheten.